Co to jest
Gospodarka Odpadami
 
Gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych powstających na określonym terenie - podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania.

Ogólnie można powiedzieć, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni.

 
   Odpowiedzialność za środowisko jest integralną częścią naszej działalności dlatego realizujemy ją poprzez właściwą 
   gospodarkę odpadami na rzecz naszych mieszkańców.
 
 
 
KOSZ NIEBIESKI
 
WRZUCAMY: 
karton, gazety, kartki, tektura itp.
 
NIE WRZUCAMY: wilgotnej makulatury, wilgotnego papieru, kartonów do płynnej żywności np. po mleku lub soku itp.
 
 
KOSZ ZIELONY
   
WRZUCAMY: 
szkło kolorowe i bezbarwne, butelki szklane zielone, brązowe, słoje kolorowe, itp.
 
NIE WRZUCAMY: brudnego szkła, zakrętek
 
 
KOSZ ŻÓŁTY
 
WRZUCAMY: 
plastikowe torby, tworzywa sztuczne, plastikowe butelki po płynach np. szamponie, jogurtach itp.
 
NIE WRZUCAMY: tekturowych opakowań po mleku, jogurtach, napojach.
  

   

Ustawa śmieciowa

 

Informacje dla klientów

 

Edukacja ekologiczna

  

Zamów usługę 


 

 


 

W ramach działań dotyczących ochrony
środowiska i utrzymania czystości na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 
O zasadach funkcjonowania oraz o rodzajach przyjmowanego zużytego sprzętu można się dowiedzieć pod 
nr tel. 74 666-96-10


    WIADOMOŚCI

ZGK Świebodzice sp. z o.o. będzie Zarządcą cmentarzy komunalnych
Od 1 stycznia 2017 r. ZGK Świebodzice sp. z o.o. będzie Zarządcą cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzice tj. cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej oraz cmentarza przy ul. Kamiennogórskiej .

Rok 2016 rozpoczął się od nowych inwestycji
(20.05.2016) 
Rok 2016 rozpoczął się od nowych inwestycji:
  • po pierwsze przebudowa starego wejścia do budynku głównego z budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 

Ceny biletów komunikacji miejskiej
(18.01.2016)
 
W dniu wczorajszym tj. 19 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Świebodzicach podjeła uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego na terenie miasta Świebodzice.

  Pozostałe wiadomości 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:  | 2012 | 2013 | 2014 |

     |  do góry  |