Co to jest
Gospodarka Odpadami
 
Gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych powstających na określonym terenie - podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania.

Ogólnie można powiedzieć, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni.

 
   Odpowiedzialność za środowisko jest integralną częścią naszej działalności dlatego realizujemy ją poprzez właściwą 
   gospodarkę odpadami na rzecz naszych mieszkańców.
 
 
 
KOSZ NIEBIESKI
 
WRZUCAMY: 
karton, gazety, kartki, tektura itp.
 
NIE WRZUCAMY: wilgotnej makulatury, wilgotnego papieru, kartonów do płynnej żywności np. po mleku lub soku itp.
 
 
KOSZ ZIELONY
   
WRZUCAMY: 
szkło kolorowe i bezbarwne, butelki szklane zielone, brązowe, słoje kolorowe, itp.
 
NIE WRZUCAMY: brudnego szkła, zakrętek
 
 
KOSZ ŻÓŁTY
 
WRZUCAMY: 
plastikowe torby, tworzywa sztuczne, plastikowe butelki po płynach np. szamponie, jogurtach itp.
 
NIE WRZUCAMY: tekturowych opakowań po mleku, jogurtach, napojach.
  

   

Ustawa śmieciowa

 

Informacje dla klientów

 

Edukacja ekologiczna

  

Zamów usługę 


 

 


 

W ramach działań dotyczących ochrony
środowiska i utrzymania czystości na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 
O zasadach funkcjonowania oraz o rodzajach przyjmowanego zużytego sprzętu można się dowiedzieć pod 
nr tel. 74 666-96-10


    WIADOMOŚCI

Nowy autobus
Firma Mercedes-Benz Mirosław Wróbel Sp. z o. o. przekazała Spółce ZGK Świebodzice autobus Mercedes-Benz 628 B01 Conecto do jazd testowych. Nowy autobus będzie jeździł na trasie Pełcznica - Ciernie od 21 czerwca do 10 lipca br.

UWAGA !
Bonus 25 zł za polecenie aplikacji Polski Portfel
(22.03.2017) 
Procedura, którą należy wykonać aby otrzymać dodatkowy voucher na zakup biletów, za polecenie aplikacji nowemu użytkownikowi:

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JAZDY
(16.03.2017) 
Ponownie informujemy wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej o zachowaniu należytej ostrożności podczas jazdy komunikacją miejską. Po zakupieniu i skasowaniu biletów prosimy o zajęcie miejsc siedzących lub miejsc stojących w pozycji stabilnej trzymając się poręczy.

ZGK Świebodzice sp. z o.o. będzie Zarządcą cmentarzy komunalnych
(28.12.2016) 
Od 1 stycznia 2017 r. ZGK Świebodzice sp. z o.o. będzie Zarządcą cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzice tj. cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej oraz cmentarza przy ul. Kamiennogórskiej .

Ceny biletów komunikacji miejskiej
(18.01.2016)
 
W dniu wczorajszym tj. 19 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Świebodzicach podjeła uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego na terenie miasta Świebodzice.

  Pozostałe wiadomości 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:  | 2012 | 2013 | 2014 |

     |  do góry  |