Aktualności
  
Ceny biletów komunikacji miejskiej
20.01.2016

W dniu wczorajszym tj. 19 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Świebodzicach podjeła uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego na terenie miasta Świebodzice.

Ceny za przejazd się nie zmieniły. Pozostają bilety w wysokości 2 zł bilet jednorazowy, 1 zł bilet ulgowy 50% oraz ulgowy gminny 40% za 1,20 zł.

Radni zdecydowali o wprowadzeniu biletu dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny w wysokości 0,50 zł dla każdego posiadacza Karty oraz bilet miesięczny w wysokości 30 zł.

(powyższe bilety dla posiadających Kartę Dużej Rodziny były już wprowadzone w 2015 r. - uchwała w tej sprawie została unieważniona praz Wojewode Dolnośląskiego).

Ponadto Uchwała Rady Miejskiej zwalnia z opłat za korzystanie z przejazdów komunikacją miejską w Świebodzicach zasłużonych honorowych dawców krwi na podstawie legitymacji oraz dawców organów do przeszczepu na podstawie legitymacji.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląkiego. O terminie wejścia w życie ulg poinformujemy Państwa ogłoszeniami w autobusach oraz na stronie internetowej.

 


 

   

     |  strona główna  |  do góry  |