Informacja - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
10.06.2022

Informacja - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 02.06.2022 r. (znak WR.RUZ.4210.241.2021.RS), informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

powrót