Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na osiedlu Wilcza Góra.
09.01.2023

Właścicielom nieruchomości jednorodzinnych na osiedlu Wilcza Góra zostały przekazane pojemniki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Począwszy od dnia 23.12.2022 r. na Wilczej Górze przybyło ponad 400 pojemników o pojemności 120 l służące do selektywnej zbiórki frakcji papieru, tworzyw sztucznych i metali oraz szkła.

Koszty dostarczenia pojemników pokryła Spółka ZGK Świebodzice w ramach zawartej z Gminą Świebodzice umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższe działanie ułatwi mieszkańcom segregację odpadów bezpośrednio na nieruchomości jednorodzinnej oraz niewątpliwie wpłynie na wzrost wskaźników segregacji odpadów.

Należy zaznaczyć, że odbiór segregowanych odpadów z pojemników jest obecnie najlepszym rozwiązaniem, które pozytywnie wpływa na jakość i ilość strumienia odpadów. Takie rozwiązania wymagają jednak nakładów finansowych, co w bezpośredni sposób związane jest z wysokością opłaty wnoszonej przez mieszkańców za odbiór odpadów.

Mamy nadzieję, że środki finansowe przeznaczone na system zagospodarowania odpadów komunalnych w Świebodzicach pozwolą by w przyszłości kolejne osiedla budynków jednorodzinnych były wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

powrót