Aktualności
  
POWIADOMIENIE
20.05.2014

KAŻDORAZOWA ZMIANA ILOŚCI ZAMIESZKAŁYCH OSÓB LUB ZMIANA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (SPRZEDAŻ/KUPNO) WYMAGA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W TERMINIE 14 DNI OD DNIA NASTĄPIENIA ZMIANY W ZGK SP. Z O.O. PRZY ul. STRZEGOMSKIEJ 30.

PONADTO, W PRZYPADKU ZGONU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI CZŁONKOWIE NAJBLIŻSZEJ RODZINY BĄDŹ SPADKOBIERCY MAJĄ OBOWIĄZEK PISEMNEGO POWIADOMIENIA ZGK.

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZMIENIONEJ WYSOKOŚCI UISZCZA SIĘ ZA MIESIĄC, W KTÓRYM NASTĄPIŁA ZMIANA (W MOMENCIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI).

(zgodnie z art. 6m pkt 1 i 2 USTAWY z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)

 


 

   

     |  strona główna  |  do góry  |