AKTY PRAWNE


 

ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Świebodzice


Zarządzenie nr 14/2010
Burmistrza Miasta Świebodzice 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 
w sprawie stawek opłat za składowanie odpadów.

Zarządzenie nr 1494/2010
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 22 czerwca 2010 r. 
o zmianie zarządzenia nr 1144/2006 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 30.10.2006 r. w sprawie ustalenia wskaźników gromadzenia odpadów.

Zarządzenie nr 1353/2010
Zarządzenie Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 2 lutego 2010 r. 
o zmianie zarządzenia nr 1144/2006 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 30.10.2006 r, w sprawie ustalenia wskaźników gromadzenia odpadów.

Zarządzenie nr 193/2007
Burmistrza Miasta Świebodzice 
z dnia 05 czerwca 2007 r. 
w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek opłat miesiecznych za dzieżawę pojemników na śmieci.

Zarządzenie nr 1144/2006 
Burmistrza Miasta Świebodzice 
z dnia 30.10.2006 r. 
w sprawie: ustalenia wskaźników gromadzenia odpadów.

 

UCHWAŁY Rady Miejskiej w Świebodzicach


Uchwała nr XXVIII/160/2012
Rady Miejskiej w Świebodzicach
 z dnia 10 października 2012 r. 
w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Świebodzice „ZGK Świebodzice

Uchwała nr XII/55/2011
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Świebodzicach.

Uchwała nr VIII/31/2011
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 29 marca 2011 r. 
zmieniająca uchwałe w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice.

Uchwała nr LXIV/338/2010
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Świebodzice.

Uchwała nr LIX/314/2010
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 marca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Świebodzice

Uchwała nr LVIII/416/06 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 31.07.2006 r. 
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice