AKTY PRAWNE


Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

Świebodzice, dnia 10.09. 2019 r.


Uchwała nr VIII/72/2019
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Świebodzice