INFORMACJE O SPÓŁCE


 

Z dniem 1 maja 2013r Zakład Gospodarki Komunalnej przekształcił się w Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „ZGK Świebodzice” .
 

Rada Nadzorcza od 01.01.2019r:

  • Przewodniczący Rady - Zbigniew Urbanowski
  • Członek Rady - Andrzej Szczepankowski
  • Członek Rady - Katarzyna Rogowska-Piwko

Prezes Zarządu

  • Grzegorz Cabanek  

NIP: 884-254-95-70
REGON: 022127150

KRS: 0000462601

wysokość kapitału zakładowego: 2.933.000,00 zł


KONTO BANKOWE:
BGŻ SA O/ŚWIDNICA nr 30 2030 0045 1110 0000 0229 7010

opłaty za wywóz gruzu i nieczystości płynnych

BGŻ SA Oddział w Świdnicy
Nr: 30 2030 0045 1110 0000 0229 7010