Obraz

AKTUALNOŚCI

Czytaj treść

WIADOMOŚCI


 


ZGK Świebodzice Sp. z o.o. informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2021r.
czynna jest do godz. 12:00


Rok szkony 2021/2022
AUTOBUS SZKOLNY

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ ROKIEM SZKOLNYM Z DNIEM 01.09.2021R WPROWADZONY ZOSTANIE DODATKOWY KURS AUTOBUSU TZW „ SZKOLNY”.

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ŚWIEBODZIC, ŻE Z DNIEM 01.08.2021R ZMIENIONY ZOSTANIE DOTYCHCZASOWY SPOSÓB FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. Z DOTYCHCZASOWYCH TRZECH LINII ZOSTANĄ WPROWADZONE DWIE KURSUJĄCE NA PRZEMIAN Z PEŁCZNICY NA CIERNIE I Z POWROTEM BEZ POTRZEBY PRZESIADANIA SIĘ. AUTOBUS KAŻDYM KURSEM BĘDZIE DOJEŻDŻAŁ DO DWORCA PKP ORAZ NA PRZYSTANEK PRZY UL KRÓLOWEJ ELŻBIETY, PRZYSTANEK PRZY UL ŚWIDNICKIEJ, DO CZASU ZAKOŃCZENIA REMONTU AL LIPOWYCH BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ JAKO PRZYSTANEK ZASTĘPCZY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZMIANIE ULEGNIE RÓWNIEŻ ROZKŁAD JAZDY, KTÓRY BĘDZIE DOSTĘPNY NA:

  • STRONIE INTERNETOWEJ https://www.zgk.swiebodzice.pl
  • BEZPOŚREDNIO NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH
  • APLIKACJI TELEFONICZNEJ „ KOMUNIKACJA MIEJSKA ŚWIEBODZICE”
  • W ZGK UL STRZEGOMSKA 30 TEL 74/6669610

Szanowni Państwo

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się na terenie ZGK Świebodzice Sp. z o.o. przy ul. Strzegomskiej 30  jest czynny w dni powszednie  od godziny 07:00 do 15:00 a w każdą środę od 7:00 do 18:00 oraz w sobotę od godziny 10:00 do 12:00.


Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dz. U. z 15.12.2020 r. pod poz. 2255.

Od stycznia do grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa na targowisku miejskim w Świebodzicach. 


Reklama autobusowa
21.06.2021
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. oferuje Państwu reklamę w nowoczesnej, multimedialnej formie. Reklama multimedialna w środkach komunikacji miejskiej to innowacyjna forma przekazu reklamowego pozwalająca na precyzyjne i skuteczne dotarcie do klienta.
czytaj więcej
Prawidłowa segregacja odpadów - nowa akcja ZGK Świebodzice
09.04.2021
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. rozpoczyna w mieście akcję informacyjno-edukacyjną, mającą na celu przybliżenie mieszkańcom kwestii prawidłowej segregacji odpadów.
czytaj więcej
Nowa śmieciarka
07.04.2021
W dniu 30 kwietnia do ZGK Świebodzice Spółka z o.o. została dostarczona na podstawie umowy leasingowej nowa śmieciarka MAN TGS 26.430. W odbiorze nowego sprzętu uczestniczył burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, prezes ZGK Świebodzice Spółka z o.o., przedstawiciel firmy SHN PRESS Spółka z o.o. Marek Hawro oraz przedstawiciel firmy MAN Maciej Wiatrak.
czytaj więcej
Nowa toaleta na targowisku
05.04.2021
W dniu 28 stycznia została udostępniona nowa, estetyczna toaleta kontenerowa na targowisku, która została sfinansowana z budżetu Gminy Świebodzice. Koszt całego zadania wyniósł: 157 552,00 zł. Nowo powstałym obiektem zarządza spółka miejska ZGK Świebodzice Sp. z o. o.
czytaj więcej

 

Projekt ZGK Świebodzice Sp. z o.o. pn.: „Termomodernizacja budynku biurowo-socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni”, (Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0007/16) został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.3, Oś priorytetowa 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez ZIT AW. Umowa na dofinansowanie została podpisana w poniedziałek, 31 lipca 2017 r. w siedzibie Instytucji Pośredniczącej AW w Wałbrzychu.


 


Co to jest
Gospodarka Odpadami

Gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych powstających na określonym terenie - podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania.

Ogólnie można powiedzieć, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni.


W ramach działań dotyczących ochrony środowiska i utrzymania czystości na terenie bazy miejskiego Zarządu Nieruchomości został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

O zasadach funkcjonowania oraz o rodzajach przyjmowanego zużytego sprzętu można się dowiedzieć pod nr tel. 74 666-96-10


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.