MISJA


 

Misją ZGK w Świebodzicach jest dostarczanie usług związanych z gospodarką odpadami w zakresie gwarantującym wysoki poziom obsługi naszych klientów. Systematyczne doskonalenie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz propagowanie działań proekologicznych w społeczeństwie jest kompasem dla rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższą przyszłość.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • stałą poprawę jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług oraz zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i środowiska,
  • modernizację stosowanego sprzętu technicznego,
  • systematyczny przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich doskonalenie,
  • okresowe oceny skuteczności i efektywności podjętych działań.