W siedzibie Spółki znajduje się Punkt do selektywnej zbiórki odpadów czynny :

 • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
 • w soboty od 10:00 do 12:00
 • w środy od 1. IV do 31.X do godz. 18:00

 

Jak dzieli się odpady?

Odpady możemy podzielić na:

 • odpady przemysłowe
 • odpady komunalne
 • odpady niebezpieczne

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane.
Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona jest w miejscu naszych, gospodarstw domowych. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

Natomiast segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych. Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych.

 

Co nam daje segregacja odpadów i recykling?

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:

 • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
 • oszczędzanie miejsca na składowanie,
 • ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,
 • ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
 • oszczędzanie zużycia energii,
 • ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ograniczenie ilości odpadów i ścieków.