KONTAKT


 

DZIAŁ TECHNICZNY:

  • tel. 74 666 96 04 
  • tel. 74 648 80 72
  • tel. 735-270-608

Wszystkie sprawy można zgłaszać również pisemnie w sekretariacie ZGK Świebodzice sp. z o.o. lub na adres e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl