UWAGA: Wolne miejsca handlowe na placu targowym

ZGK Świebodzice informuje, że dysponuje wolnymi miejscami (tzw. modułami) przeznaczonymi do handlu oraz posiada wolne pomieszczenia do wynajęcia.

Zapraszamy wszystkich handlowców jak również osoby fizyczne do sprzedaży swoich towarów na placu targowym w Świebodzicach.

Niskie opłaty za sprzedaż towarów:

  • stanowiska handlowe (tzw. moduły) - 3 zł
  • sprzedaż na miejscach nie wyznaczonych modułami za każdy m2 - 2zł
  • najem lokalu 30,00 zł za m2
  • dzierżawa terenu 26,21 zł za m2

Więcej informacji o wolnych miejscach i opłatach - Spółka ZGK Świebodzice ul. Strzegomska 30.

 


 

Targowisko miejskie w Świebodzicach stanowi zespół terenowo-budowlany przeznaczony do handlu, zlokalizowany pomiędzy ulicami Wolności i Alejami Lipowymi.

Targowisko miejskie czynne jest codziennie w godz. od 5:00 do 18:00

Miejsce na targowisku miejskim przeznaczone do handlu stanowi moduł o wielkości 1m/3m jak również miejsce przy stołach handlowych oraz kioskach.

Dzienne stawki opłaty targowej.

Lp

Wyszczególnienie

Stawka opłaty w zł

1

Opłata za moduł *

3,00

2

Opłata za sprzedaż drobnych ilości warzyw, owoców, kwiatów, jaj, sera i masła pochodzących z działki lub gospodarstwa rolnego, przez działkowców i rolników

2,00

3

Sprzedaż przy stole za każdy m² powierzchni stołu

3,00

4

Opłata za samochód do 2 ton (stanowiący zaplecze stoiska)

5,00

5

Sprzedaż na miejscach nie wyznaczonych modułami, za każdy  m² powierzchni targowiska (zajęty przez stelaż, namiot, towar, stół itp.)

2,00

6

Sprzedaż z przyczepki samochodowej lekkiej (do 2 m² zajmowanej powierzchni)

3,00

7

Sprzedaż z przyczepki samochodowej (powyżej 2 m² zajmowanej powierzchni)

5,00

8

Sprzedaż z samochodu osobowego

9,50

9

Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 2 ton

11,00

10

Sprzedaż z samochodu ciężarowego produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym

8,50

11

Ekspozycja towaru przed pawilonami handlowymi do 1,5m przed pawilon bez ponoszenia opłaty targowej, każdy następny zajęty m²

2,00

  • 1 Moduł - obszar zaznaczony graficznie na placu targowym. Za zajęcie części modułu uiszcza się opłaty za cały moduł.
  • 2 Potwierdzenie: legitymacja działkowca lub nakaz płatniczy podatku rolnego.

Miesięczna rezerwacja miejsca na targowisku miejskim.

Po podpisaniu umowy opłaty:

  • rezerwacja miejsca w dni powszednie - opłata 5,05 zł za moduł miesięcznie
  • rezerwacja miejsca w niedzielę - opłata 12,10 zł za moduł miesięcznie
  • opłata za dzierżawę terenu 26,21 zł/m2 miesięcznie (cena wywoławcza w przetargu ustnym)