Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiły zmiany zasad wnoszenia opłat za odprowadzanie śmieci.

Mieszkańcy nie będą już płacić za śmieci do Spółki ZGK Świebodzice sp. z o. o., ale bezpośrednio do zarządców (wspólnot lub mieszkań komunalnych) i spółdzielni mieszkaniowych. Czyli - opłata za śmieci zostanie doliczona do czynszu.

Mieszkańcy domków jednorodzinnych i przedsiębiorcy będą wnosić opłatę bezpośrednio do Urzędu Miejskiego, na numer konta specjalnie utworzony w tym celu.

Więcej informacji udziela Urząd Miasta Świebodzice