Wywóz nieczystości płynnych następuje po wcześniejszym zawiadomieniu Zakładu oraz po wypisaniu zlecenia na wywóz.

Kontakt bezpośredni:

  • tel. 74 666-96-07 / 666-96-06

PLIK DO POBRANIA:


ZLECENIE wywozu nieczystości płynnych