1. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w każdy wtorek.
     
  2. Zbiórka odpadów stałych z nieruchomości odbywa się zgodnie z zawartą umową.
      
  3. Odbiór odpadów płynnych następuje tylko na zlecenie klienta.
     
  4. Informujemy, że odbiór odpadów odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem. W przypadku, gdy w tygodniu wypada dzień ustawowo wolny od pracy, odpady odbierane są w dniu następnym oraz w soboty.

 

PLIK DO POBRANIA:


Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych