Osoby zainteresowane usługą zamiatania chodnika przed swoją posesją proszone są o przybycie do ZGK ŚWiebodzice Sp. z o.o. w celu podpisania umowy na w/w usługę.

Opłata za zamiatanie chodnika wynosi 0,82 zł/m2 netto miesięcznie.

Kontakt bezpośredni:

sekretariat :