Projekt ZGK Świebodzice Sp. z o.o. pn.: „Termomodernizacja budynku biurowo-socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni”, (Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0007/16) został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.3, Oś priorytetowa 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez ZIT AW. Umowa na dofinansowanie została podpisana w poniedziałek, 31 lipca 2017 r. w siedzibie Instytucji Pośredniczącej AW w Wałbrzychu.

 

Całkowita wartość projektu to 693 154,92 brutto PLN, natomiast dofinansowanie
to 313 529,10 netto PLN
.

Umowę imieniu ZGK Świebodzice sp. z o.o. podpisał Prezes Spółki Kacper Nogajczyk.

W ramach umowy na termomodernizację poprawiony zostanie stan techniczny w zakresie izolacyjności, szczelności i energochłonności. W budynku zostanie wymieniona m.in. stolarka drzwiowa i okienna, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją, ocieplenie stropodachu, remont kominów, poprawiony zostanie system wentylacji wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej pomieszczeń biurowych oraz szatni. Zamontowane zostaną pompy ciepła - Odnawialne Źródła Energii.

Ponadto po przebudowie parteru obiektu powstanie biuro obsługi klienta dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu ogłoszono już przetarg na wykonanie termomodernizacji. Termin ukończenia zadania to 31 października 2018 r.

ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
Ul. Strzegomska 30, Świebodzice